top of page

РЯЗАНЕ И КАСТРЕНЕ НА ДЪРВЕТА

Използването на алпийска техника за отстраняване на високи и опасни дървета или за изрязването на труднодостъпни клони, освен икономически по-изгодно от конвенционалните методи с вишки, кранове и т.н., често е и единственият възможен начин, да бъде извършена тази дейност. Използването на специална алпийска екипировка от опитни специалисти алпинисти, осигурява безопасността на работниците, но и позволява изрязаните клони и стволове, да бъдат спуснати контролирано до земята, запазвайки в максимална степен околното имущество. Това е особено важно когато мястото около дървото е ограничено и не позволява отрязаните парчета да падат свободно на земята. 

bottom of page