top of page

ОБРУШВАНЕ И ЗАМРЕЖВАНЕ НА СКАЛНИ ОТКОСИ

Обезопасяването на скални откоси край пътища, жп линии, сгради и друга инфраструктура се състои от няколко дейности. Първата и най-важната е механичното обрушване на скалите. Когато откоса е висок, най-ефективния начин за премахване на лабилните скални късове е посредством ръчни инструменти или специализирана техника (пневматични възглавници, крикове и т.н.) от опитни алпинисти. Това е високорискова и отговорна дейност. Ако след обрушването предстои да се монтират обезопасителни мрежи, може едновременно с него да се извършва обезлесяване на откоса и веждата над него. Въпреки че след качественото обрушване, риска от падане на камък намалява значително, той все пак остава, особено след големи валежи и цикли на обледеняване и размразяване. Затова е препоръчително върху опасния скат да бъдат монтирани обезопасителни мрежи. Те биват различни видове: оградна, двойноусукана или високоякостна мрежа тип Tecco. Допълнително могат да бъдат монтирани и други съоръжения, целящи да спрат падащите камъни, като прегради, мрежи тип Спайдър и други. Монтажът, на всички тези съоръжения, е съпътстван и с изпълнение на различни видове анкери, включително дълбоки анкери тип GEWI, IBO или пасивни въжени анкери. Нашият екип има изключително богат опит в изброените дейности, извършвани по алпийски способ, натрупан в продължение на почти 10 години като част от екипите на някои от водещите фирми в този бранш.

bottom of page